Achizitii publice

Cu o prezenta activa in domeniul achizitiilor publice din Romania, PERFECT CONSULT EUROPE ofera servicii valoroase de consultanta in domeniu pentru companii care doresc sa acceseze piata romaneasca.

Management de proiect

Managementul de proiect este conceptul organizational care defineste organizarea si gestionarea anumitor sarcini si resurse, cu scopul de a atinge un anumit obiectiv, luand in considerare anumite variabile legate de timp, resurse si costuri.

CONSULTANTA JURIDICA

Expertii nostri pot oferi asistenta din punct de vedere contractual, tehnic si legal in orice stadiu de evolutie al procesului de revendicare.

Contabilitate

Contabilitate primara, Contabilitate financiara si Consultanţă Financiară / Fiscală. Verificarea documentelor primare întocmite de societatea beneficiară.

Resurse umane

Consiliere la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca; Consiliere privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare;

Achizitii publice

Cu o prezenta activa in domeniul achizitiilor publice din Romania, PERFECT CONSULT EUROPE ofera servicii valoroase de consultanta in domeniu pentru companii care doresc sa acceseze piata romaneasca.

- Monitorizarea de licitatii avand ca punct de referinta domeniile de interes ale firmelor interesate;

- indrumarea metodologica privind participarea clientilor nostri la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie in domeniul public si privat/acordurilor – cadru, initiate de autoritati contractante sau agenti economici din Romania;

- verificarea documentatiilor de atribuire aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica din punct de vedere al conformitatii acestora cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor;

- verificarea documentelor care insotesc ofertele clientilor nostri din punct de vedere al conformitatii acestora cu cerintele impuse de catre autoritatile contractante sau agentii economici si cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice;

- elaborarea de oferte pentru clientii nostri in scopul participarii la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice (identificarea asociatilor locali sau straini in vederea asocierii; intocmirea de checklist-uri cu documentele necesare prezentarii la licitatie; completarea formularelor necesare prezentarii la licitatii; intocmirea dosarului format din documentele administrative ale firmelor, propuneri tehnice, propuneri financiare; asistenta in depunerea ofertelor; participare la sedinte de deschidere a ofertelor);

- gestionarea relaţiei cu instituţia publică organizatoare a licitaţiei, asistenţă la redactarea şi expedierea solicitărilor de clarificare referitor la prevederile caietului de sarcini si a raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite pe perioada de evaluare a ofertelor;

- Consultanta de specialitate in pregatirea de contestatii cu privire la documentatiile de atribuire publicate de catre autoritatile contractante sau cu privire la rezultatele procedurii de evaluare a ofertelor.

Management de proiect

Managementul de proiect este conceptul organizational care defineste organizarea si gestionarea anumitor sarcini si resurse, cu scopul de a atinge un anumit obiectiv, luand in considerare anumite variabile legate de timp, resurse si costuri.

- Asistenta tehnica cu privire la elaborarea de modele de documente, in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti, in vigoare, ce vor fi necesare clientilor pe parcursul derularii contractului de executie lucrari;

- asigurarea serviciilor de consultanta in vederea asigurarii bunei intelegeri a prevederilor conditiilor contractuale (generale si speciale) pentru inceperea contractelor;

- asigurarea serviciilor de consultanta pentru verificarea documentelor elaborate pentru conformitate cu solicitarile Autoritatilor Contractante pentru inceperea contractelor;

- asistenta tehnica acordata Clientilor nostri, in scopul intocmirii ordinelor de variatie necesare derularii in bune conditiuni a contractelor de executie lucrari , la solicitarea acestora de catre acestia;

- Emiterea de puncte de vedere, solutii cu privire la raspunsurile/documentele ce trebuie transmise Autoritatilor Contractante si elaborarea, dupa o prealabila consultare cu reprezentantii clientilor, a scrisorilor catre Autoritatile Contractante, in vederea prelungirii perioadelor de contract;

- Propuneri de intocmire si elaborare a Garantiilor de buna executie ce urmeaza a fi obtinute si transmise Autoritatilor Contractante in functie de cerintele autoritatilor contractante prevazute in conditiile de contract;

- Emiterea de puncte de vedere, solutii cu privire la documentele ce trebuie transmise Autoritatilor Contractante si elaborarea, dupa o prealabila consultare cu reprezentantii clientilor, a scrisorilor catre Autoritatile Contractante, in vederea inlocuirii unor experti cheie;

- Emiterea de puncte de vedere, solutii cu privire la documentele ce trebuie transmise Autoritatilor Contractante si elaborarea, dupa o prealabila consultare cu reprezentantii clientilor, a scrisorilor catre Autoritatile Contractante, in vederea propunerii de subcontractanti sau de inlocuirii a celor inclusi in oferte;

- Cu ajutorul unor programe dedicate, expertii nostri au posibilitatea de a planifica, monitoriza si prevedea evolutia unor contracte prin raportarea la anumite puncte critice prestabilite in confomitate cu cerintele contractuale.

Management de contract

Intr-un mediu dinamic si competitiv, consultanta pentru managementul de contract poate fi un instrument foarte valoros in optimizarea procesului tehnologic si in controlul financiar al contractelor.

- Emiterea de puncte de vedere, solutii cu privire la documentele ce trebuie transmise Autoritatilor Contractante si asistenta in elaborarea, dupa o prealabila consultare cu reprezentantii clientilor, a CIP/facturilor catre Autoritatile Contractante, in vederea efectuarii platilor in conformitate cu prevederile contractuale.

Consultanta juridica

Expertii nostri pot oferi asistenta din punct de vedere contractual, tehnic si legal in orice stadiu de evolutie al procesului de revendicare. Asistenta expertilor nostri se extinde la urmatorele etape:

- identificarea unui suport tehnic si contractual solid corelat cu documentele contractului si legislatia aplicabila;

- asistenta specializata in sustinerea Cazului in audierile la Curtea de Apel;

Latura legislativa a spetelor care se afla in portofoliul nostru beneficiaza de o colaborare profesionala pozitiva alaturi de case de avocatura a caror reputatie si rezultate pe piata romaneasca vorbesc de la sine.

Oferim o gama completa de servicii de asistenta juridica in dreptul muncii, drept comercial si dreptul societar, litigii si arbitraj, procedura insolventei, garantii reale mobiliare sau imobiliare, fuziuni si contracte comerciale, tranzactii imobiliare si constructii, concurenta neloiala, proprietate intelectuala.

Practica noastra are ca fundament intelegerea si adaptarea la nevoile individuale ale clientilor nostri. De asemenea, oferim solutii eficiente si inovatoare din momentul in care clientul isi infiinteaza firma si continuand cu operatiunile zilnice aferente activitatii fiecarui client in parte.

Contabilitate primara

-verificarea documentelor primare întocmite de societatea beneficiară.

Contabilitate financiara

- întocmire balanţe de verificare, bilanţ contabil şi raportări semestriale;

- întocmire state salarii, declaratii aferente salariilor, calculul contribuţiilor sociale şi alte servicii adiacente salarizării;

- evidenţă şi contabilizare imobilizări corporale şi necorporale;

- întocmire decont TVA; întocmire fişe fiscale; calcul impozit profit; contabilitate de gestiune; inventarierea partimoniului; evidenţă analitică a clienţilor şi furnizorilor; urmărirea derulării contractelor pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii.

Consultanţă Financiară / Fiscală

- evaluări şi propuneri concrete cu scopul optimizării rezultatelor financiare;

- consultanţă fiscală;

- consultanţă privind salarizarea;

- consultanţă privind efectuarea operaţiunilor de fuziune

Resurse umane

- consiliere la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca;

- consiliere privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare;

- intocmire fise de post pentru salariati;

- intocmire de Regulamente de Ordine Interna;

- consiliere in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.

Achizitii publice

Cu o prezenta activa in domeniul achizitiilor publice din Romania, PERFECT CONSULT EUROPE ofera servicii valoroase de consultanta in domeniu pentru companii care doresc sa acceseze piata romaneasca.

- Monitorizarea de licitatii avand ca punct de referinta domeniile de interes ale firmelor interesate;

- indrumarea metodologica privind participarea clientilor nostri la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie in domeniul public si privat/acordurilor – cadru, initiate de autoritati contractante sau agenti economici din Romania;

- verificarea documentatiilor de atribuire aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica din punct de vedere al conformitatii acestora cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor;

- verificarea documentelor care insotesc ofertele clientilor nostri din punct de vedere al conformitatii acestora cu cerintele impuse de catre autoritatile contractante sau agentii economici si cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice;

- elaborarea de oferte pentru clientii nostri in scopul participarii la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice (identificarea asociatilor locali sau straini in vederea asocierii; intocmirea de checklist-uri cu documentele necesare prezentarii la licitatie; completarea formularelor necesare prezentarii la licitatii; intocmirea dosarului format din documentele administrative ale firmelor, propuneri tehnice, propuneri financiare; asistenta in depunerea ofertelor; participare la sedinte de deschidere a ofertelor);

- gestionarea relaţiei cu instituţia publică organizatoare a licitaţiei, asistenţă la redactarea şi expedierea solicitărilor de clarificare referitor la prevederile caietului de sarcini si a raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite pe perioada de evaluare a ofertelor;

- Consultanta de specialitate in pregatirea de contestatii cu privire la documentatiile de atribuire publicate de catre autoritatile contractante sau cu privire la rezultatele procedurii de evaluare a ofertelor.

Management de proiect

Managementul de proiect este conceptul organizational care defineste organizarea si gestionarea anumitor sarcini si resurse, cu scopul de a atinge un anumit obiectiv, luand in considerare anumite variabile legate de timp, resurse si costuri.

- Asistenta tehnica cu privire la elaborarea de modele de documente, in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti, in vigoare, ce vor fi necesare clientilor pe parcursul derularii contractului de executie lucrari;

- asigurarea serviciilor de consultanta in vederea asigurarii bunei intelegeri a prevederilor conditiilor contractuale (generale si speciale) pentru inceperea contractelor;

- asigurarea serviciilor de consultanta pentru verificarea documentelor elaborate pentru conformitate cu solicitarile Autoritatilor Contractante pentru inceperea contractelor;

- asistenta tehnica acordata Clientilor nostri, in scopul intocmirii ordinelor de variatie necesare derularii in bune conditiuni a contractelor de executie lucrari , la solicitarea acestora de catre acestia;

- Emiterea de puncte de vedere, solutii cu privire la raspunsurile/documentele ce trebuie transmise Autoritatilor Contractante si elaborarea, dupa o prealabila consultare cu reprezentantii clientilor, a scrisorilor catre Autoritatile Contractante, in vederea prelungirii perioadelor de contract;

- Propuneri de intocmire si elaborare a Garantiilor de buna executie ce urmeaza a fi obtinute si transmise Autoritatilor Contractante in functie de cerintele autoritatilor contractante prevazute in conditiile de contract;

- Emiterea de puncte de vedere, solutii cu privire la documentele ce trebuie transmise Autoritatilor Contractante si elaborarea, dupa o prealabila consultare cu reprezentantii clientilor, a scrisorilor catre Autoritatile Contractante, in vederea inlocuirii unor experti cheie;

- Emiterea de puncte de vedere, solutii cu privire la documentele ce trebuie transmise Autoritatilor Contractante si elaborarea, dupa o prealabila consultare cu reprezentantii clientilor, a scrisorilor catre Autoritatile Contractante, in vederea propunerii de subcontractanti sau de inlocuirii a celor inclusi in oferte;

- Cu ajutorul unor programe dedicate, expertii nostri au posibilitatea de a planifica, monitoriza si prevedea evolutia unor contracte prin raportarea la anumite puncte critice prestabilite in confomitate cu cerintele contractuale.

Management de contract

Intr-un mediu dinamic si competitiv, consultanta pentru managementul de contract poate fi un instrument foarte valoros in optimizarea procesului tehnologic si in controlul financiar al contractelor.

- Emiterea de puncte de vedere, solutii cu privire la documentele ce trebuie transmise Autoritatilor Contractante si asistenta in elaborarea, dupa o prealabila consultare cu reprezentantii clientilor, a CIP/facturilor catre Autoritatile Contractante, in vederea efectuarii platilor in conformitate cu prevederile contractuale.

Consultanta juridica

Expertii nostri pot oferi asistenta din punct de vedere contractual, tehnic si legal in orice stadiu de evolutie al procesului de revendicare. Asistenta expertilor nostri se extinde la urmatorele etape:

- identificarea unui suport tehnic si contractual solid corelat cu documentele contractului si legislatia aplicabila;

- asistenta specializata in sustinerea Cazului in audierile la Curtea de Apel;

Latura legislativa a spetelor care se afla in portofoliul nostru beneficiaza de o colaborare profesionala pozitiva alaturi de case de avocatura a caror reputatie si rezultate pe piata romaneasca vorbesc de la sine.

Oferim o gama completa de servicii de asistenta juridica in dreptul muncii, drept comercial si dreptul societar, litigii si arbitraj, procedura insolventei, garantii reale mobiliare sau imobiliare, fuziuni si contracte comerciale, tranzactii imobiliare si constructii, concurenta neloiala, proprietate intelectuala.

Practica noastra are ca fundament intelegerea si adaptarea la nevoile individuale ale clientilor nostri. De asemenea, oferim solutii eficiente si inovatoare din momentul in care clientul isi infiinteaza firma si continuand cu operatiunile zilnice aferente activitatii fiecarui client in parte.

Contabilitate primara

-verificarea documentelor primare întocmite de societatea beneficiară.

Contabilitate financiara

- întocmire balanţe de verificare, bilanţ contabil şi raportări semestriale;

- întocmire state salarii, declaratii aferente salariilor, calculul contribuţiilor sociale şi alte servicii adiacente salarizării;

- evidenţă şi contabilizare imobilizări corporale şi necorporale;

- întocmire decont TVA; întocmire fişe fiscale; calcul impozit profit; contabilitate de gestiune; inventarierea partimoniului; evidenţă analitică a clienţilor şi furnizorilor; urmărirea derulării contractelor pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii.

Consultanţă Financiară / Fiscală

- evaluări şi propuneri concrete cu scopul optimizării rezultatelor financiare;

- consultanţă fiscală;

- consultanţă privind salarizarea;

- consultanţă privind efectuarea operaţiunilor de fuziune

Resurse umane

- consiliere la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca;

- consiliere privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare;

- intocmire fise de post pentru salariati;

- intocmire de Regulamente de Ordine Interna;

- consiliere in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.